De sprekers op dit symposium deelden op indrukwekkende wijze hun ervaringen om kwetsbare leerlingen weer blijvend naar school te laten gaan. Ziezon organiseerde dit inspireerde minisymposium. Wij mochten er bij zijn!

Ervaringsdeskundigen aan het woord
Een jeugdarts, zorg coördinator, revalidatiearts en orthopedagoog vertelden uit eigen ervaring wat de oorzaken en problemen zijn bij verzuim. Bijvoorbeeld: gescheiden ouders, gepest worden, langdurige ziekte, psychopathische klachten of het gevoel niet gezien te worden. “Het is belangrijk om contact te houden en interesse te tonen in elkaar. Maar een weg terug naar school is vaak moeilijk”.

Leerlingen vertellen…
Een zieke leerling vertelde dat hij geen hele dagen naar school kon. Dat kost te veel energie. Door gebruik te maken van ICT-oplossingen kan hij nu een gedeelte van de lessen thuis volgen.

Een andere studente vertelde over haar ervaringen met Onderwijsondersteuning Ziekte Leerlingen (OZL) toen zij naar het basisonderwijs ging. Ze werd eindelijk gezien als een persoon en niet alleen als een zieke. Haar ouders hebben haar altijd overal bij betrokken en haar ook alle mogelijkheden gegeven om zelf dingen te regelen. Een ICT oplossing zorgde er voor dat zij contact had met klasgenoten en betrokken kon zijn.  Een aandachtspunt is wel: Alle betrokkenen moeten dit echt willen!

Oplossingen met ICT
Alex Mietes (directeur van Active Group) mocht tijdens het symposium beschikbare oplossingen laten zien die verzuim kunnen tegen gaan en de stap terug naar school kleiner kunnen maken. We demonstreerden de Swivl Camera Robot en Kubi Telepresence Robot. De deelnemers reageerden enthousiast op de mogelijkheden om live lessen volgen, de lessen op te nemen en op eigen tempo te werken.

Bijzondere dag!
We kijken terug op een bijzondere en inspirerende dag op de mooie, gastvrije Mytylschool in Eindhoven. De leerlingen zorgden goed voor ons met zelfgemaakte hapjes. We zijn er trots op om kennis gemaakt te hebben met mensen die echt het verschil maken. “Wij weten weer waar we het voor doen!”