{blockquote}“Allemaal ontzettend bedankt voor deze mooie donatie!” {/blockquote-name | Astrid Nollen – de Heer, Voorzitter Stichting Melanoom}

Eind 2014 hebben we onze nieuwe vestiging met Experience Center geopend in Ermelo. In de uitnodiging is verzocht geen presentjes mee te nemen, maar in plaats hiervan een vrijwillige bijdrage te doneren aan Stichting Melanoom. We zijn onder de indruk van de € 680,00 die we hebben ontvangen tijdens ons openingsfeest. Dit bedrag hebben we vanuit Active Group aangevuld tot € 1.000,00.

De Stichting Melanoom is direct op de hoogte gebracht van dit goede nieuws. We waren blij verrast dat er een persoonlijk bezoek werd aangekondigd van Astrid Nollen – de heer, samen met Robert Witbreuk, een dierbare relatie van Active Group die nauw betrokken is bij Stichting Melanoom.

Astrid wilde de cheque graag persoonlijk in ontvangst nemen op onze nieuwe vestiging. Na koffie en taart, was het moment aangebroken voor de officiële overhandiging van de cheque. “Ik ben erg onder de indruk van dit gebaar”, geeft Astrid te kennen. “Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor deze mooie donatie en zal er persoonlijk voor zorgen dat het bedrag goed wordt besteed!”

Vanuit Active Group blijven we deze mooie, bijzondere Stichting uiteraard een warm hart toedragen.

Over Stichting Melanoom

Stichting Melanoom is een kanker patiëntenvereniging voor mensen met melanoom en oogmelanoom. Melanoom is de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker. Eventuele giften kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL51 INGB 0007 5302 79 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Stichting Melanoom te Wassenaar. Meer info: https://www.kanker.nl/organisaties/stichting-melanoom