Het CO2 stoplicht van Nederlandse bodem

Meer luchtkwaliteit in je school en leslokaal? Met het CO2 stoplicht krijg je meer grip op de luchtkwaliteit.

Wist je bijvoorbeeld dat een slechte luchtkwaliteit bijdraagt aan de verspreiding van aerosolen door de lucht? Of dat een slechte luchtkwaliteit gezondheidsklachten kan veroorzaken, zoals vermoeidheid en hoofdpijn? Wanneer er sprake is van een stijgende CO2 concentratie in de ruimte wordt het risico op de verspreiding van het COVID-19 virus groter!

De CO2 meter meet: CO2, temperatuur en luchtvochtigheid. Het stoplicht verkleurt als de luchtkwaliteit verandert (groen, oranje, rood). Hierdoor kun je gelijk actie ondernemen en bijvoorbeeld gerichter ventileren.  De meter kalibreert zichzelf. Dit zorgt voor accurate metingen. Zelfkalibratie is volgens het Bouwbesluit een verplichte eis.

"Active Group is dé samenwerkingspartner van Flexyz voor de combinatie met het on-line dashboard binnen het onderwijs.
Hiermee voldoe je ook aan de tweede voorwaarde van de Stuvis regeling; het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem."

Gerdien van de Brink

17 miljoen subsidie voor scholen

Op 3 februari 2022 heeft minister Wiersma bekend gemaakt 17 miljoen euro uit te trekken om elk klaslokaal van alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland uit te kunnen rusten met CO2 meters. 

CO2 stoplicht LoRaWAN

Daarnaast beschikt de sensor over een draadloze communicatiemogelijkheid door middel van LoRaWAN, waardoor u ook de mogelijkheid hebt om de meetgegevens van de sensoren op afstand uit te lezen en te monitoren.

Verspreiding CO2 in klaslokalen

Door: Hochschule Düsseldorf. 

In de video vind je een visualisatie van de verspreiding van CO2 in een klaslokaal met 30 leerlingen en een leerkracht. 

Volgens de richtlijn van Frisse Scholen is de CO2 concentratie te hoog wanneer deze boven de 1200 ppm (Parts per Million) uitkomt. Je ziet in het filmpje dat de grens van 1200 ppm al na ongeveer 18 minuten wordt overschreden. Als er niet wordt geventileerd.

Wetenschappers: "aerosolen spelen belangrijke rol bij besmetting coronavirus"

Bron: NOS/Nieuwsuur (03-05-2021). 

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en de Universiteit van Cambridge vinden dat er meer rekening moet worden gehouden met aerosolen als besmettingsgevaar bij covid. Uit “meer en meer” modelstudies blijken die namelijk een belangrijke rol te spelen in de pandemie.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO erkende afgelopen vrijdag ook de rol van aerosolen. Tot opluchting van onderzoeker Daniel Bonn van de Universiteit van Amsterdam. “We roepen dit eigenlijk al een hele tijd.”

Piepkleine deeltjes in de lucht

Aerosolen zijn piepkleine deeltjes die minutenlang in een ruimte kunnen blijven hangen. Iedereen produceert aerosolen, onder meer door hoesten en niezen, maar ook door praten. Een aantal virussen, zoals mazelen, verspreidt zich juist sterk via die aerosolen. Voor covid was dat lange tijd niet duidelijk, maar nu lijkt het erop dat dit wel degelijk een mogelijkheid is.

Meer lezen of de video bekijken? Ga hier naar de website van de NOS

Subsidie ventilatiemaatregelen scholen

Sinds 1 januari 2021 heeft de Nederlandse overheid bijna 100 miljoen aan subsidiegeld beschikbaar gesteld voor scholen uit het basis- en voorgezet onderwijs om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te kunnen verbeteren.

Onder deze regeling, genaamd de “Specifieke uitkering ventilatie in scholen” (afgekort SUVIS), kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd voor maatregelen die de luchtverversingscapaciteit van ruimtes verbeteren.

Wanneer je hierin maatregelen wilt treffen en voor deze regeling in aanmerking willen komen is het een voorwaarde dat (wanneer scholen hier nog niet over beschikt) er kooldioxide (CO2) meters worden aangeschaft waarmee de CO2-concentratie in de onderwijsruimtes kan worden gemonitord.

Op het moment dat het CO2 stoplicht wordt toegepast in combinatie met een online dashboard waarin de data minimaal 1 jaar bewaard kan worden, zoals bij Active Group partner Flexyz voldoet het CO2 stoplicht aan de eisen zoals genoemd in artikel 3.5 van het Bouwbesluit 2012.

Met deze genoemde monitoringsplatforms is het tevens mogelijk om ook direct te voldoen aan de tweede voorwaarde van de Stuvis regeling, namelijk het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem.

 

Swivl Camera Robot - opnemen en delen

SWIVL recensies

Door Aad van de Drift en Dustin Dijkstra

Klik hier
Montessori Amsterdam referentie

"Active Group gaf ons, naast informatie, vooral goed advies"

Meer info
logo-viertaal

"Ze leveren maatwerk en snelle support. Active Group reageert altijd snel"

Meer info
Vivente_Groep_logo

"Active Group blinkt uit in 'net dat stapje' meer!"

Meer info
kinderrijk kinderopvang

"Bij jullie gelukkig geen stropdassen cultuur"

Meer info